TERMENI ȘI CONDIȚII

Online

Ne bucurăm de interesul manifestat pentru firma noastră. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web www.autoclubprofesional.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este Autoclub S.R.L. Timișoara. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Autoclub S.R.L. Timișoara respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Autoclub S.R.L. Timișoara în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru site-ul nostru web www.autoclubprofesional.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și Autoclub S.R.L. Timișoara nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

1.Securitatea datelor

1.1. Pentru protecția datelor dumneavoastră, Autoclub S.R.L. Timișoara a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

1.2. Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

2.Prelucrarea datelor minorilor

2.1. Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

3.Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1.Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele 5. și 6.).

3.2.Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul 7 și Directiva privind fișierele Cookie

4.Parteneri

Autoclub S.R.L. Timișoara nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, și anume diverse agenții de marketing si societati de sondare a opiniei, in scopurile mentionate in prezenta politica, inclusiv companii care asigura servicii pentru mentinerea site-ului www.autoclubprofesional.ro, precum Euroweb S.R.L. cu sediul în 030039 București, ITPS S.R.L. cu sediul în 307200 Ghiroda, MSNet S.R.L. cu sediul în 300524 Timișoara, Insight Group S.R.L. cu sediul în 300055 Timișoara, care acționează pe baza instucțiunilor primite de la Autoclub S.R.L. Timișoara.

Partenerii sunt atent selectați și se obligă sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

5.Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact general

*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, marcă, model autovehicul, număr de înmatriculare, kilometraj, număr șasiu, data primei înmatriculări, persoană de contact la firmă, formulă de adresare, funcție, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail, formă de contact, serviciu ales (reparație accident/reparație/service), data dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou)

Drive test

*Câmpuri de date exacte: Model autovehicul, data dorită, interes cumpărare, formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, cod poștal, telefon, e-mail.

Autovehicule noi disponibile imediat (SVN)

*Câmpuri de date exacte: Interes Drive test, schimbare vehicul nou, formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail.

Web Car Configurator (CC)

*Câmpuri de date exacte: Interes Drive test, schimbare vehicul nou, formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail.

Listă reamintire

*Câmpuri de date exacte: Nume utilizator, e-mail, parolă, formulă de adresare, funcție, nume

Împrumutarea/ închirierea on-line de automobile, inclusiv a automobilelor de schimb pentru service
Rezervare Service Online (SBO)

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, funcție, prenume, nume, e-mail

** Câmpuri de date exacte: Reparație și întreținere, pachete de fidelitate, oferte și promoții, problemă personală reparație, presare autovehicul și termen ales, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, telefon, e-mail, strada, cod poștal, localitatea, țara, marca, model autovehicul, număr șasiu, număr de înmatriculare, data primei înmatriculări.

6.Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

Autoclub S.R.L. Timișoara prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Solicitare autovehicul utilizat

*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, marcă, model autovehicul, număr de înmatriculare, kilometraj, număr șasiu, data primei înmatriculări, persoană de contact la firmă, formulă de adresare, funcție, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail, formă de contact, serviciu ales (reparație accident/reparație/service), data dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou)

**Câmpuri de date exacte: Pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date: forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea, data și ora consultării, respectiv solicitării, numele paginii consultate sau a fișierului consultat, referire la pagina de pe care se consultă această pagină, browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului, sistemul de operare folosit de utilizator

Înscrierea la newsletter

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, prenume, nume, e-mail, locație aleasă

Prelucrare date în scop de ofertare
Comandă catalog

*Câmpuri de date exacte: Mod autovehicul, sex, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, dealer, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail

7.Cookies și Social Plug-ins

7.1. Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

7.2. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Directiva privind fișierele Cookie.

8.Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

8.1.Dreptul la informații

Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2.Dreptul la corectare

În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

8.3.Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.4.Dreptul la limitarea procesării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:
- contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
- procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
- nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau,
- ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.5.Dreptul la transmiterea datelor

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

8.6.Dreptul la contestare

În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.7.Dreptul la reclamație

Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de Autoclub S.R.L. Timișoara printr-o notificare la adresa de e-mail protectiadatelor@autoclub.ro

9.Date de contact

Responsabil:

Autoclub S.R.L.

Bd. 3 august 1919, nr. 3, 307200 Timișoara, jud. Timiș

Email: protectiadatelor@autoclub.ro

Tel: 0256/287.316, 0256/289.829

Data Protection Officer: Alin SPERIUSI-VLAD

Acest site foloseşte cookies. Mai multe informații pot fi găsite în declarația privind protecția datelor.

OK